Profil Ketua Dan Wakil Ketua

1.

Ketua siti toga merah

Dra. Hj. SITI SALBIAH, S.H, M.S.I.

Ketua

NIP.196804131994032000

2.

wakil suryadi toga merah

Suryadi, S.Ag., SH., M.H.

Wakil Ketua

NIP.197406121998021001