Profil Ketua Dan Wakil Ketua

1.

AKHMAD JUNAEDI

H. AKHMAD JUNAEDI, S.H.

Ketua

NIP.19671210.199303.1.006

2.

arif mukhsinin

Drs. H. ARIF MUKHSININ, S.H., M.H.

Wakil Ketua

NIP.19660606.199203.1.008